« Aranžmani za rođendane

Aranžman sa kalama, ružama i cvetovima ohideje ”Phalaenopsis”

Aranžman sa kalama, ružama i cvetovima ohideje ''Phalaenopsis''

Aranžman sa kalama, ružama i cvetovima ohideje ”Phalaenopsis”